Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Fossilbränslefri kommun 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Energin ska användas så effektivt som möjligt. 2023 ska kommunens egna fordon och resor samt inköpta transporter vara fossilbränslefria. Nedan följer exempel på kommunens klimatarbete.