Fossilbränslefri kommun 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Energin ska användas så effektivt som möjligt. 2023 ska kommunens egna fordon och resor samt inköpta transporter vara fossilbränslefria. Nedan följer exempel på kommunens klimatarbete.