Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Fossilbränslefri kommun 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Energin ska användas så effektivt som möjligt. 2023 ska kommunens egna fordon och resor samt inköpta transporter vara fossilbränslefria. Nedan följer exempel på kommunens klimatarbete.