Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Gröna miljöer och tätortsnära natur ger livskvalitet och bättre folkhälsa eftersom vistelse i naturen minskar stress och ångest.

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulär konsumtion

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 9 april 2020
Publicerad: 13 mars 2020