Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Gröna miljöer och tätortsnära natur ger livskvalitet och bättre folkhälsa eftersom vistelse i naturen minskar stress och ångest.

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt...

Senast uppdaterad: 11 juni 2021
Publicerad: 13 mars 2020