Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Gröna lån

Vid större investeringsprojekt behöver kommunen låna pengar. Där det är möjligt väljs så kallade gröna lån.

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulär konsumtion

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 20 april 2020
Publicerad: 13 mars 2020