Säg hej till TaGe!

Återbruk, cirkulärt samhälle, delningsekonomi, recykling. Kärt barn har många namn. Vad vi än kallar det handlar det om samma sak: att spara på naturens resurser. Vi vill göra det lite enklare för kommunens invånare att leva klimatsmart genom Tage!

Tage är vad vi kallar vår containerlösning för återbruk. Ta det du behöver, ge det du inte behöver men som håller för vidare användning. Det kan handla om husgeråd, inredningsprylar, kläder eller leksaker. Allt sker i en (återbrukad) container som kommer flytta runt och placeras nära bostadsområden eller andra tillgängliga platser. Tanken är att det ska vara enkelt att ta sig till de platser där Tage dyker upp, och allra helst till fots eller med cykel.

Här hittar du Tage

Från och med den 11 juni hittar du Tage i Kalmarsundsparken

Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-18.00
Vi har personal på plats mellan klockan 10.00-11.00 och 17.00-18.00.

Här hittar du Tage resten av året

 • 15 juli till 30 augusti, Skälby
 • 2 september till 11 oktober, Linnéuniversitetet
 • 14 oktober till 18 november, Rockneby
 • 25 november till 20 december, Stortorget

Vilka prylar kan man hämta och lämna?

Alla prylar ska vara hela och rena och torra. Ge sådant som du skulle kunna lämna till en vän. Ta det du vill ha för privat bruk. Du får hämta upp till fem varor per tillfälle och per sällskap/familj, och lämna in prylar en gång i veckan motsvarande max en papperskasse. Prylarna ska gå att transportera till och från Tage med hållbara resesätt, alltså gång, cykel eller kollektivtrafik. Alla saker lämnas ut i befintligt skick, Kalmar kommun kan inte lämna någon garanti på att det fungerar.

Hos Tage kan du exempelvis lämna:

 • Hela och rena kläder och skor
 • Inredningsdetaljer: lampor, prydnader, hemtextil
 • Köksutrustning: fungerande köksmaskiner, bestick, skålar
 • Fritidsutrustning: racket, skridskor, bollar, sällskapsspel, leksaker, garn, böcker
 • Elektronikprylar med mera

Du kan inte lämna stora prylar såsom stora möbler, ej heller avfall eller återvinning.

En del av Ett grönare Kalmar

Tage är ett led i Kalmar kommuns arbete inom Ett grönare Kalmar, särskilt det långsiktiga målet Cirkulärt Samhälle. Att använda Tage är ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan och bidra till att de resurser som finns räcker längre, används av fler och under längre tid. Detta är att minska uppkomsten av avfall och för att klättra uppåt i den så kallade avfallstrappan:

 1. Minimera
 2. Återanvänd
 3. Återvinn
 4. Energiåtervinn
 5. Deponera.

Tage är också ett socialt projekt som bygger på att återbruka material och att stötta människor att komma ut i arbete. Ju fler som använder Tage desto bättre.

Om konsumtion

Varje person i Kalmar kommun ger upphov till nästan 10 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år. För att ligga i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader behöver varje individ global sett ha en konsumtion som ger upphov till ca 1 ton CO2e per år 2050.

Varje svensk producerar 466 kg avfall varje år! För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

Avfallstrappan

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Nu krokar vi arm – med invånare, medarbetare, näringsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter. Med kraf

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 juni 2024
Publicerad: 26 september 2023