Vindkraft

bild på vindkraftverk

Här kan du ta del av Kalmars vindkraftsplan

Kommunfullmäktige tog beslut om Kalmars vindkraftsplan i mars 2011. Den
utgör ett komplement till översiktsplanen för hela kommunen.

Syftet är främst att avgränsa vilka områden i kommunen som bedöms lämpliga
respektive mindre lämpliga för vindkraft och ge riktlinjer för på vilket sätt
utbyggnad kan ske med respekt för bland annat landskap och invånare.

Mer information

Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning och tips och råd om hur du sparar energi.

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 31 maj 2017