Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år. Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt.

Solceller

Med solceller omvandlas solstrålningen till el.

Energilagring

Med batterier kan el som produceras mitt på dagen sparas till när den behövs bäst.

Solfångare

Med solfångare omvandlas solstrålningen till värme.