Cykel

Välkommen till att cykla i Kalmar! Här finns ett väl utbyggt nät av cykelbanor men även många andra inbjudande stråk för cykling runt om i kommunen. Fördjupa dig gärna i cykelkommunen Kalmar via länkarna nedan. Tack för att du cyklar!

Upptäck Kalmar med cykel

Här finns ett väl utbyggt nät av cykelbanor men även många andra inbjudande stråk för cykling runt om i kommunen.

Drift och underhåll av gång- och cykelbanor

Vi jobbar kontinuerligt och målmedvetet med drift och underhåll för att Kalmar ska upplevas som en bra cykelstad

Parkering

Hur och var vi parkerar våra cyklar har stor betydelse för tillgängligheten för medtrafikanter och fotgängare.

Stölder och auktioner

Tips hur du bättre skyddar dig mot stölder, hur du anmäler samt hur Kalmar kommun hanterar omhändertagna cyklar.

Uthyrning och verkstäder

Här har vi samlat cykeluthyrningsställen i närområdet och verkstäder om olyckan skulle vara framme

Tips och råd

Ta del av Kalmar kommuns tips och råd för att få mer ut av din cykel och samtidigt känna dig säker i trafiken