Översiktsbild Snurrom

Bilden visar områden i Snurrom markerade på en flygbild. Både sådant som finns idag och som det planeras för.

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Ny förskola i Snurrom

Start av förskolan ska ske till höstterminen 2025 och inflyttning i LSS-boendet sker också under hösten 2025.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Publicerad: 15 februari 2022