Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Översiktsbild Snurrom

Bilden visar områden i Snurrom markerade på en flygbild. Både sådant som finns idag och som det planeras för.

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Markanvisningstävlingar

Vi har hållit flera markanvisningstävlingar i Snurrom. Bland annat med fokus på hållbarhet.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Publicerad: 15 februari 2022