Snurrom, Del av Kläckeberga 10:1, bad- och friskvårdsanläggning

Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.

Visionsbild för ny bad- och friskvårdsanläggning. ÅWL Arkitekter.

Varför?

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om placeringen beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom, Norra staden, har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Läget intill E22 och Norra vägen är utmärkt eftersom bad- och friskvårdsanläggningen är ett både lokalt och regionalt besöksmål. I området håller en ny stadsdel på att växa fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal. 


Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

 • Mattias Andersson

  Huvudprojektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kommunledningskontoret
  Storgatan 35 A

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Tove Zetterholm

  Utredare kultur- och fritidsförvaltningen

  010-352 00 00

  tove.zetterholm@kalmar.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Markanvisningstävlingar

Vi har hållit flera markanvisningstävlingar i Snurrom. Bland annat med fokus på hållbarhet.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Publicerad: 11 april 2017