Snurrom, Del av Kläckeberga 10:1, bad- och friskvårdsanläggning

Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.

Visionsbild för ny bad- och friskvårdsanläggning. ÅWL Arkitekter.

Varför?

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om placeringen beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom, Norra staden, har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Läget intill E22 och Norra vägen är utmärkt eftersom bad- och friskvårdsanläggningen är ett både lokalt och regionalt besöksmål. I området håller en ny stadsdel på att växa fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal. 

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom snurrom

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel med mera, Snurrom

Intill Norra vägen och entrén till Snurrom.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 11 april 2017