Snurrom, etapp 1

Kartbild över Snurrom, etapp 1.

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom för att möjliggöra fler bostäder i Kalmar samt fortsätta arbetet med att bygga ihop Kalmar med Lindsdal.

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 5 februari 2021