Ny förskola i Snurrom

Tidig skiss hur byggnaderna ska se ut. Arkitekter är Hermansson Hiller Lundberg.

I kvarteret vid Blåklockevägen och Gullrisvägen i Snurrom bygger Kalmar kommun en förskola för fyra avdelningar och ett LSS-boende med sju lägenheter.

Byggnationen färdigställs under sommaren 2025. Förskolan ska starta höstterminen 2025 och inflyttning i LSS-boendet sker under hösten 2025.

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Övriga länkar

Publicerad: 25 juni 2024