Projektets syfte

Med språkträning som en röd tråd, är ambitionen att utveckla och testa en ny modell som fångar upp de kortutbildade i ett tidigt skede av etableringsprocessen, förbereder dem inför kommande SFI-studier och till sist arbetsmarknaden.

Varför behövs Bas KALMAR?

För att kunna ge rätt hjälp och stöttning behövs en förståelse för människors bakgrund.

Bas KALMAR:s grundprinciper och mål

Här kan du läsa om de grundprinciper och mål som Bas KALMAR arbetat för.