Målgrupp

I ett höstigt landskap går en man och två kvinnor och diskuterar.

Bas KALMAR:s verksamhet har riktat sig emot de som uppfyller följande kriterier:

 • Kortutbildade nyanlända vuxna mellan 20-64 år (80 procent är i den inledande delen av det tvååriga etableringsprogrammet och 20 procent är i slutet av etableringsprogrammet, i jobb- och utvecklingsgarantin eller har ekonomiskt bistånd).
 • Analfabeter och människor med kort utbildningsbakgrund.
 • Bosatta och folkbokförda i Kalmar kommun.
 • Anvisade från Arbetsförmedlingen, obligatorisk aktivitet på heltid.
 • Anmälan via handläggare på enheten flykting och integration i samråd med Mötesplatsen och Arbetsförmedlingen.
 • Individuell tidsplanering, cirka 6 månaders aktivitet, max 1 år
 • Viss kontinuerligt intag så att 30 personer deltar hela tiden.
 • Inskrivningssamtal innan start för att se att projektet får rätt deltagare. Urvalet
  görs av Bas KALMAR, som även kan avvisa ansökningar som inte bedöms
  omfattas av projektets målgrupp eller ha möjligheter att delta.

Den nyanlända har under sin tid på Kalmar kommuns första introduktion erbjudits två studieval genom Mötesplatsen: antingen ställas i kö på Bas KALMAR eller till SFI.

Bedömningen har gjorts utifrån längden på skolbakgrund eller förkunskaper i svenska hos individen. Bas KALMAR har haft inskrivningssamtal med varje deltagare som sedan följts upp regelbundet. Målet var att alltid ha individens bästa i fokus, för en lyckad integration i det svenska samhället.

Bas KALMAR har tagit emot deltagare med funktionsnedsättning och det har fungerat bra så länge hjälpmedel funnits på plats.