Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Familjecentraler

På våra familjecentraler kan man få hjälp och stöd i sitt föräldraskap och samtidigt knyta kontakter med andra föräldrar.

Om familjecentralerna

Familjecentralerna är mötesplatser för barnfamiljer där socialtjänsten och barn- och ungdomsförvaltningens öppna förskola samverkar med Region Kalmars mödra- och barnhälsovård. På familjecentralen kan ni få hjälp och stöd i ert föräldraskap och samtidigt knyta kontakter med andra föräldrar. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

Besöksadresser

  • Familjecentral Norrliden, Björkenäsvägen 6
  • Familjecentral Kalmar, Verkstadsgatan 17, i kvarteret Giraffen
  • Familjecentral Lindsdal, Kalmarvägen 113, Lindsdal
  • Familjecentral Smedby, Ingelstorpsvägen 1, ingång Tingbyskans
  • Familjecentral Södermöre, Harbyvägen 3, Ljungbyholm

Öppna förskolor

I öppna förskolan kan du vara med ditt barn i en pedagogisk miljö tillsammans med andra i en verksamhet som bedrivs av förskollärare.

Fler sidor inom stöd till familjen

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Information till föräldrar inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge.

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Publicerad: 19 april 2017