Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Familjecentraler

På våra familjecentraler kan man få hjälp och stöd i sitt föräldraskap och samtidigt knyta kontakter med andra föräldrar.