Social service

Är du förälder och behöver du någon att prata med för att få råd och stöd när allt känns jobbigt? Hos oss på råd- och stödenheten kan du få hjälp. Vi vänder oss till dig som är målsman till barn under 18 år.

Du kan få råd och stöd under en kortare tid och vårt stöd erbjuds på olika sätt! Det kan tillexempel vara några möten tillsammans med skolan. Vi är ett team bestående av behandlare som alla har lång erfarenhet av att träffa familjer i olika situationer. Vårt fokus är att möta ditt och din familjs behov. Inga frågor är för stora eller för små.

Kontakt

 • Råd och stödenheten

  010-352 30 00

  Besöksadress

  Fabriksgatan 31

  Postadress

  392 34 Kalmar

 • Fältenheten

  Förebyggande socialt arbete

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Norra vägen 37, bv

  Postadress

  Box 834, 391 28 Kalmar

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Hedersrelaterat förtryck

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för hedersrelaterat förtryck bör göra en anmälan till social

Familjehem och jourhem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Utbildning och kurser

Stöd för föräldrar eller er som ska anta nya uppdrag

Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Publicerad: 30 maj 2017