Social service

En sko klädd fot på en skateboard i solnedgång

Du kan komma i kontakt med socialtjänsten på olika sätt. Du kanske träffar oss på din familjecentral, du kan träffa oss ute på stan eller i förskolan och skolan. Du kan få råd och stöd under en kortare tid. Några samtal eller möten tillsammans med skolan. Det kallar vi social service, det betyder att det inte förs anteckningar.

Förebyggandeteamet är personer som är anställda av socialförvaltningen. Vi arbetar med förebyggande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Vi arbetar med socialt förändringsarbete i olika sammanhang. Vi arbetar kvällar och nätter och finns i de flesta ungdomsmiljöer. När vi är ute och arbetar känner ni igen oss i våra röda jackor. Vi samarbetar med till exempel skola, fritidsgård och polis. 

Du kan kontakta oss och få hjälp med alla dina frågor och funderingar som rör relationen mellan barn och förälder. Våra behandlare har lång erfarenhet och erbjuder enskilda samtal utan registrering. Du kan också delta i våra samtalsgrupper med olika inriktning.

Vår sociala service kan se ut på olika sätt.

Råd och stöd

Kanske du eller din familj behöver hjälp och stöd med att lösa problem som ni har svårt att lösa på egen hand?

Det finns olika former av råd och stöd som kan hjälpa dig att komma vidare. Det kan handla om saker hemma, bråk i familjen, hur du mår, kompisar eller skolan.

Du som tonåring är välkommen att komma själv till oss, men ibland vill vi prata med hela familjen och då träffas vi allihop och arbetar tillsammans för att hitta lösningar som passar. Är det så att ni i familjen har behov av annat stöd än det som vi kan erbjuda hjälper vi er självklart vidare så ni kommer till rätt ställe.

Områdesarbete

Vi bedriver också ett socialt förändringsarbete i bostadsområdena Berga, Norrliden, Smedby och Oxhagen. Arbetet syftar till att stärka integration, trivsel och trygghet och riktar sig till alla boende oavsett ålder. Det skapas mötesplatser och meningsfulla aktiviteter i områdena som till exempel läxhjälp, musik- och teaterevenemang, studiecirklar etcetera.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med främst de boende, föreningar, näringslivet, bostadsbolag, studieförbund, frivilliga, ideella organisationer, svenska kyrkan och kultur och fritidsförvaltningen. Vi ska fånga upp social problematik och oro i områdena både på individ- och gruppnivå och förmedla kontakter.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Publicerad: 30 maj 2017