Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Ett litet barn i keps i famnen på en vuxen

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Kontakt

 • Familjerätt - faderskap

  010-352 23 30

  social@kalmar.se

  Besöksadress

  Fabriksgatan 31

  Postadress

  Box 834, 391 28 Kalmar

  Telefontider: Måndag 10:00-11:30, Onsdag 13:00-14:30 och Fredag 10:00-11:30

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Hedersrelaterat förtryck

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för hedersrelaterat förtryck bör göra en anmälan till social

Familjehem och jourhem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Utbildning och kurser

Stöd för föräldrar eller er som ska anta nya uppdrag

Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Publicerad: 31 mars 2017