Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Ett litet barn i keps i famnen på en vuxen

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Grundläggande regler och stöd kring alkohol och droger för dig som är tonårsförälder

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 april 2022
Publicerad: 31 mars 2017