Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. 

Vem får veta att jag har kontakt med socialtjänsten?

I normala fall ingen. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig.

Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut för att skapa förutsättningar för samverkan. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

När får sekretessen brytas?

  • När du samtycker till att dina uppgifter lämnas ut.
  • Anmälningsplikt som följer av lag eller förordning (exempelvis lex Sarah eller barn som far illa).
  • Vid allvarlig brottslighet.
  • I nödsituation (vid allvarlig fara för liv och hälsa).

Fler sidor inom överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Senast uppdaterad: 28 november 2019
Publicerad: 13 april 2017