Separation, skilsmässa

Vi kan ge er rådgivning och stöd vid separation.

Samarbetssamtal för barnets bästa

Om ni som föräldrar har svårt att enas kan ni få hjälp genom ett samarbetssamtal, istället för att gå till domstol. I samarbetssamtalen får ni stöd i att komma överens kring frågor om vårdnad, boende och umgänge. Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen.

Fakta om frivilliga samarbestsamtal

 • Samarbetssamtalen är kostnadsfria
 • Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja er i att komma överens utifrån barnets bästa.
 • Alla samtalen bedrivs under sekretess. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.
 • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser.
 • Samtalsledarna kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Överenskommelse

När ni varit på samarbetssamtal och är överens kan vi hjälpa till att utforma en överenskommelse. Där hjälps ni åt att reglera frågor kring boende och umgänge. Överenskommelsen kan skrivas ned för att ge struktur i det gemensamma föräldraansvaret.

Avtal

Det finns även möjlighet att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal skall gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Socialnämnden ska avgöra om överenskommelsen är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Enskild rådgivning

Det finns även möjlighet att få enskild rådgivning av oss utifrån din egen situation. Kontakta oss via familjerättens rådgivningstelefon.

Rådgivning på telefon

Till vår rådgivningstelefon kan du ringa för att ställa frågor och få råd kring familjerättsliga frågor. Du kan vara anonym. Se våra telefontider under kontakt. När du har varit i kontakt med oss via vår rådgivningstelefon och vill ha ytterligare stöd eller information erbjuds du tid hos familjerättens handläggare.

Kontakt

 • Familjerätt

  Rådgivningstelefon: 010-352 00 00

  Besöksadress

  Fabriksgatan 31

  Postadress

  Box 834, 391 28 Kalmar

  Telefontider för rådgivningstelefon:
  måndag: 10:00–11:30
  onsdag: 13:00–14:30
  fredag: 10:00–11:30

Fler sidor inom stöd till familjen

Familjecentraler

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Information till föräldrar inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge.

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Publicerad: 21 november 2017