Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Familjerådgivning och familjeterapi

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av risker för spridning av Covid-19.
 • Familjerådgivningen tar därför inte emot personliga besök. En omprövning utifrån aktuellt läge kommer att göras kontinuerligt.
 • Det är fortsatt möjligt att få familjerådgivning men denna kommer under perioden att erbjudas genom en digital lösning eller telefon.
 • Tid bokas på telefon 0480-45 09 99 klockan 09.45 -10.15 varje vardag.
 • Familjerådgivning erbjuds kostnadsfritt.

Mer information med anledning av corona covid-19

Pågående samtalskontakter ersätts med skypesamtal, telefonkontakt eller pausas/avslutas. Familjerådgivarna gör överenskommelser med respektive par om vilken lösning som passar bäst. Nybesök som är inplanerade de närmsta veckorna kontaktas och erbjuds skypesamtal eller telefonrådgivning.

Telefontiden

Familjerådgivningen har telefontid som tidigare, varje dag mellan 9.45 – 10.15 (0480-45 09 99).

Telefontiden avser i första hand att användas till tidsbokning. Om vi märker att behovet att komma i kontakt blir stort, kan telefontiden utökas.

Nya ansökningar

Familjerådgivningen har haft något mindre antal nya förfrågningar de senaste veckorna.

De som tar ny kontakt och önskar familjerådgivning erbjuds under den aktuella perioden skypesamtal eller telefonrådgivning med inriktning att hjälpa paren att hantera kriser. Vi räknar med att detta arbetssätt innebär något kortare väntetid men utvärderar det över tid.

Målsättningen är att hitta sätt att möta upp behoven i så stor utsträckning som möjligt. De som söker hjälp blir informerade om att det blir viss begränsning i vilken omfattning hjälp kan ges just nu.

Om ni upplever relationsproblem i familj eller parförhållande kan ni få stöd och hjälp.

Telefontid varje vardag klockan 9.45-10.15

Vilken hjälp kan jag få?

Vi hjälper par som upplever någon form av relationsproblem att hitta vägar och få verktyg till att arbeta med sin relation. Hos oss kan du även få rådgivning och information. Det gäller alla som bor i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner.

Relationsproblemen kan till exempel handla om att:

 • Vi har svårt att prata med varandra
 • Vi bråkar jämnt
 • Kärleken har försvunnit
 • Det fungerar inte sexuellt
 • Vi har svårt att hantera, vårt eller mina/dina barn
 • Min partner vill skiljas

Vem möter du?

På familjerådgivningen arbetar tre familjerådgivare varav två har vidareutbildning i psykoterapi och en är legitimerad psykoterapeut.

Tystnadsplikt och frivillighet

Allt du säger på familjerådgivningen skyddas av sekretess (förrutom vissa brott mot barn). Familjerådgivare för inga journaler och ni kan vara anonyma om ni önskar. Kontakt med familjerådgivningen är frivillig och tas på eget initiativ.

Vad kostar rådgivningen?

Varje möte kostar 200 kr. Endast kortbetalning.

Kontakt

Fler sidor inom stöd till familjen

Familjecentraler

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Information till föräldrar inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge.

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 12 april 2017