Stöd till barn och unga

Du kan själv söka hjälp och stöd hos oss. Vi hjälper dig utifrån dina behov och din situation. Vi har tystnadsplikt.

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Hjälp till dig som är ung

Olika problem eller funderingar du kan ha som ung

Medling vid brott

Frivilligt möte mellan dig som är ung och har begått ett brott och dig som har drabbats av brottet

Så funkar Soc

Soc kan ge stöd och hjälp till dig som är ung och inte har det bra

Övriga länkar

Våld och hot

För dig som sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt fö...

Socialjour

Känner du dig hotad av din partner? Är du ung och mår dåligt eller har det jobbigt hemma?

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar