Socialtjänst på familjecentral

Socionomen på familjecentral arbetar helt utan myndighetsutövning och ingen dokumentation förekommer.

Socionomen jobbar också med

 • förebyggande arbete, råd och stöd i sociala frågor
 • telefonrådgivning, samtal på familjecentral eller hembesök
 • konsulterande roll gentemot övriga professioner på familjecentral

Kontakt

 • Charlotte Lekselius

  Socionom Familjecentral Lindsdal

  010-352 23 92

 • Katarina Göterfelt

  Socionom Familjecentral Norrliden och Södermöre

  010-352 23 91


 • Minna Ljungberg

  Socionom familjecentral Kalmar, Smedby och föräldraskapsstöd

  010-352 41 31

Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Publicerad: 12 oktober 2017