Socialtjänst på familjecentral

Socionomen på familjecentral arbetar helt utan myndighetsutövning och ingen dokumentation förekommer.

Socionomen jobbar också med

  • förebyggande arbete, råd och stöd i sociala frågor
  • telefonrådgivning, samtal på familjecentral eller hembesök
  • konsulterande roll gentemot övriga professioner på familjecentral

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Publicerad: 12 oktober 2017