Barnahus i södra Kalmar län

Till Barnahus kommer barn under 18 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation eller sexualbrott,. Barnahus är en samverkan mellan socialtjänsten i sju kommuner samt polis, region och åklagare.

Barn och ungdom

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen. Syftet är att samla alla berörda profes

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn. Barnahus är anpassat för att vara en så trygg

Trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras. Du är med barnet hela tiden, förutom

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Nyheter

Evenemang

false