Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken är att föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet. Det innebär att föräldrarna inte kan låna barnets pengar för egen räkning.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen. 

Fler sidor inom förälder och förmyndare

Barnets tillgångar

Hantering och reglering kring barnets tillgångar

God man till barn

I vissa fall behöver ett barn få en god man

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023