Kalmar kommuns funktionshinderstrategi

I tillgänglighetsarbetet ska kommunens verksamheter använda ett funktionshinderperspektiv som ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.