Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på tillgänglighetsarbete och delar därför årligen ut ett tillgänglighetspris.

Varför ett tillgänglighetspris?

Syftet är att uppmärksamma goda insatser som bidrar till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Insatserna kan handla om ökad fysisk tillgänglighet men också om kommunikation och bemötande.

Vem och vilka som kan få priset

Priset kan delas ut till enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten.

Prisets innehåll och utdelning

Priset består av 15.000 SEK och ett diplom som delas ut under högtidliga former vid ett speciellt tillfälle. Pristagare utses av kommunstyrelsen och bereds av Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.

Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på ett annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut ett pris ett år.

2023 - pristagare 1: Rose-Marie Arnviken Litbo

I över 50 år har Rose-Marie Arnviken Litbo varit engagerad i funktionsrättsfrågor. Hon är en verklig eldsjäl som genom året spridit sina kunskaper vidare genom självhjälpskurser på olika teman, vilket underlättat för många människors vardag. Hon har en förmåga att se och lyssna på varje människa, och plocka fram det positiva i det dagliga livet. Genom sitt arbete har Rose-Marie förmått personer som känt sig utanför att gå vidare, även när det känts som svårast. För detta förtjänar Rose-Marie ett stort tack.

2023 - pristagare 2: Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland

Friluftsfrämjandet Kalmar – Öland gör så att alla kan hänga med ut! Tack vare deras insatser får personer inom socialpsykiatrin möjlighet att ta del av friluftslivets positiva inverkan på hälsan. Alla får delta på sina villkor och utifrån dagsform. Ligga i hängmattan, skratta runt lägerelden eller plocka svamp och bär. Det som ser ut som en vanlig skogsutflykt är i själva verket vägen till ökat psykiskt välmående. Friluftsfrämjandets verksamhet bidrar också till att målgruppen kan finna en stig till en ny gemenskap.

2022 - Stadsmissionen & Studieförbundet Vuxenskolan

Pristagare nr 1: Stadsmissionen

I tio år har Stadsmissionen tagit emot personer med funktionsnedsättning och erbjudit dem en meningsfull sysselsättning. Stadsmissionen möter varje individ på ett positivt sätt utifrån var de befinner sig i livet. Alla är välkomna att komma och vara som de är. Tack vare Stadsmissionens professionella arbetssätt och vänliga bemötande har en stor grupp människor fått en innehållsrik vardag i ett fint sammanhang.

Pristagare nr 2: Studieförbundet Vuxenskolan

Politik kan vara krångligt och beslutsgången obegriplig. Vägen till valurnan känns längre för vissa än för andra. Studieförbundet Vuxenskolans engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning har skapat bättre förutsättningar för gruppen att delta i de demokratiska processerna. Studiecirkeln Mitt val har bidragit till ökat självförtroende, en känsla av inkludering och ett minskat demokratiskt utanförskap.

2021 - Sara och Herta Harrysson & Snabbt Fixat Sverige AB

Pristagare nr 1: Sara och Herta Harrysson

Sara och Herta Harrysson driver tillsammans ett pysselföretag. De engagerar sig för att alla, även barn med funktionsnedsättning, ska få utlopp för sin kreativitet. Bland piprensare, pärlor och paljetter utgår de ifrån att varje människa är unik och fokuserar på möjligheter i stället för begränsningar. Sara och Herta Harrysson är fina förebilder som visar att alla kan.

Pristagare nr 2: Snabbt Fixat Sverige AB

Den digitala revolutionen öppnar upp för många möjligheter. Samtidigt riskerar personer med funktionsnedsättning att hamna i ett digitalt utanförskap. Snabbt Fixat delar generöst med sig av sina kunskaper till denna målgrupp på ett föredömligt sätt. Särskilt under pandemin, då behovet av stöd och service har visat sig vara extra stort, har företagets vänliga och professionella medarbetare varit en stor tillgång.

2020 - Krister Ekström och Jennie Folkesson Hinkel

Krister Ekström är välkänd inom funktionsrättsrörelsen. Som ordförande i Neuro Kalmar, styrelseledamot i Funktionsrätt Kalmar län och vice ordförande i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är han djupt engagerad i att riva hindren och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Krister ställer alltid upp när hans kunskaper och erfarenheter behövs i olika sammanhang. Kristers vänliga, öppna och lyhörda bemötande gentemot alla han möter bör särskilt framhållas.

Jennie Folkesson Hinkel är specialpedagog och jobbar hela dagarna med barn och ungdomar. Det har inte hindrat henne från att lägga både kvällar, helger och semester på Skälbys 4H-gård där hon arrangerar kurser och läger för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tack vare Jennie får barn med särskilda behov möjlighet att rykta en ponny, klippa ull av ett får och gosa med kaninerna. Precis som alla andra barn. Hon är även föreningens ordfö-rande och jobbar hårt för att alla ska känna sig lika välkomna och delaktiga.

2019 - Brigbys AB

Efter en påbörjad kontakt 2007 har socialförvaltningens samarbete med Brigbys AB utökats successivt tack vare företagets goda bemötande, nyfikenhet och öppenhet mot samhällsintegrerad verksamhet.

Tillgängligheten hos Brigbys har resulterat i en anställning av en person från daglig verksamhet, flera stycken individuella placeringar, en företagsgrupp som består av nio personer, flera anpassade arbetsuppgifter och en inkludering i gruppen som ger meningsfullhet och social gemenskap för personer med funktionsnedsättning.

Det lilla familjeföretaget har visat stor vilja att utveckla sitt samarbete med daglig verksamhet, anpassat sig mycket för att arbetsuppgifterna ska fungera för brukarna och varit lyhörda för nya tankar och idéer.

Det räcker att gå in på Brigbys hemsida för att få en känsla för deras fina tankesätt kring samhörighet. Där möts man med en bild på hela familjen Brigbys.

2018 - Kalmarbygdens fältrittklubb

Kalmarbygdens Fältrittklubb har i många år bedrivit ridning för funktionshindrade genom samverkan med särskola, gymnasiesärskola, boenden och rehabilitering. Möjligheten till ridning stärker den ridande såväl till kropp som själ. Det förbättrar balansen och ger möjlighet att få komma ut i naturen. Ridningen bedrivs alla vardagar i veckan och vänder sig till funktionshindrade barn men även vuxna, de äldsta är i 60-årsåldern."

2017 - Hemköp Kvarnholmen

"Butiken uppfyller föredömligt kraven på god tillgänglighet. Den har en välkomnande entré utan hinder, breda gångar mellan hyllorna och det finns inga nivåskillnader inne i butiken. Skyltar och prismärkningar är lätta att upptäcka och läsa och belysningen är god.

Personalen har ett bra bemötande och personlig service erbjuds om man önskar. För att kontakta personal finns en telefon vid återvinningsstationen.Som en extra positiv sak kan nämnas, även om det inte är butikens ansvar, att det finns goda parkeringsmöjligheter i den absoluta närheten.

2016 - Fritidskanalen, Lindsdals IF

Projekt Fritidskanalen, vars syfte är att ge barn under 12 år med särskilda behov och funktionsnedsättningar en aktivare fritid, har på kort tid lyckats skapat flera nya fritidsaktiviteter där alla kan vara med oavsett funktionsnedsättning. Man har skapat möjlighet till egen delaktighet och skräddarsytt aktiviteter efter behov från målgruppen, skapat ett ökat samarbete mellan föreningar och höjt kompetensen hos ledare.

Projektet har även startat en hemsida med ett samlat utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen samt byggt ett nätverk och en plattform för föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Tillgänglighetspriset 2016 på 10 000 kr är ett bevis på att en rik fritid kan och ska gälla för alla!

2015 - Krögers pub och restaurang

Kalmar kommuns första tillgänglighetspris tilldelas Krögers Pub & Restaurang för deras föredömliga ny- och ombyggnation. Krögers Pub & Restaurang visar att det går att göra även äldre fastigheter tillgängliga för alla och dit alla är välkomna på riktigt! På Krögers Pub & Restaurang finns både entré och toalett anpassade för funktionsnedsatta och en hiss så att alla kan delta i aktiviteter på samtliga våningar.

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Freewheel

För dig som är rullstolsburen och besöker Kalmar finns Freewheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Kalmar kommuns funktionshinderstrategi

Tillgänglighetsarbetet strävar mot full delaktighet i samhällslivet på lika villkor för alla.

Tillgånglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Tillgänglighetsstämpeln

Stämpeln delas ut till butiker, restauranger och affärer som prioriterar tillgänglighet.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 26 februari 2018