Tilllgänglighetsstämpeln - öppet för alla!

Tillgänglighetsstämpeln finns i tre varianter, guld, silver och brons

Tillgänglighetsstämpeln finns i tre olika valörer och delas ut till butiker, restauranger och affärer som prioriterar tillgänglighet.

Stämpeln är ett klistermärke som visar att man arbetar för att utveckla tillgängligheten och att man håller en viss nivå. Denna kan erhållas i brons, silver, eller guld beroende på nivån för tillgänglighet.

Så bedömer vi tillgängligheten

Bedömningarna bygger på objektiva och mätbara kriterier som bland annat baseras på Myndigheten för delaktighet och Boverkets krav. Totalt bedöms 30 punkter. Alla punkter har samma värde – godkänt eller icke-godkänt. Antalet godkända punkter delas med alla 30 punkter och på så sätt får man ett procentuellt värde som kan ge en brons-, silver-, eller guldutmärkelse.

Vi vill stimulera arbetet för ökad tillgänglighet

Syftet med tillgänglighetsstämpeln är att stimulera arbetet för ökad tillgänglighet och att lyfta fram positiva föredömen. Tillsammans med den tilldelade stämpeln får man också förslag på åtgärder för fortsatt tillgänglighetsarbete. Deltagandet i att få en tillgänglighetsstämpel bygger helt på frivillighet.

Tilldelade stämplar hittills:

Guld

 • Aima
 • Restaurang Bryggan
 • Hemköp
 • Taco bar
 • Cayenne
 • Kappahl

Silver

 • Le Croissant/Ben and Jerry´s
 • Outnorth
 • Scorette
 • Lindex
 • Optiker Tottie
 • Stjärnurmakarna
 • Valdi

Brons

 • McDonalds
 • Busfrö
 • Hagelin & Co

Entréer med mobila ramper

Det finns entréer som är svåra att göra tillgängliga fullt ut. I de fallen kan en mobil ramp som läggs ut vid behov vara till hjälp. Vid de här entréerna sitter ett klistermärke som informerar om att de har en ramp som kan läggas ut:

 • Erik Olsson
 • Hagelin & Co
 • Kött och bar
 • Optiker Tottie

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Freewheel

För dig som är rullstolsburen och besöker Kalmar finns Freewheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Kalmar kommuns funktionshinderstrategi

Tillgänglighetsarbetet strävar mot full delaktighet i samhällslivet på lika villkor för alla.

Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun

Tillgånglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Publicerad: 3 maj 2018