Vattenråd och samverkan

Torka och vattenbrist, övergödning och miljögifter är bara några av de utmaningar som våra vattendrag står inför. För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete både på lokal och regional nivå.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen arbetar för att ta fram konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund

Ostkustens vattensamling

Ostkustens vattensamling arbetar för goda vattenmiljöer och rent vatten

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet