Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.kalmar.se/kalmarsundskommissionen

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Kalmarsundskommissionen

Kommissionen består av politiker och tjänstepersoner från kustkommunerna i Kalmar län, representanter från Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar.