Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Vattenvård

Rent vatten är livsviktigt såväl för oss människor som för växter och djur som lever i våra vattendrag, sjöar, våtmarker och i Östersjön.

Kustmiljö

Arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön

Vattendrag

Arbete för en förbättrad status på våra vattendrag

Våtmarker

Naturens alldeles egna reningsverk

Vattenråd och samverkan

Lokalt arbete för en god vattenkvalitet

Ta hand om vårt vatten

Vad kan du göra för vårt vatten?

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Projekt

I Kalmar pågår många projekt, här hittar du några av dem