Vattenvård

Rent vatten är livsviktigt såväl för oss människor som för växter och djur som lever i våra vattendrag, sjöar, våtmarker och i Östersjön.

Kustmiljö

Arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön

Vattendrag

Arbete för en förbättrad status på våra vattendrag

Våtmarker

Naturens alldeles egna reningsverk

Vattenråd och samverkan

Lokalt arbete för en god vattenkvalitet

Ta hand om vårt vatten

Vad kan du göra för vårt vatten?

Projekt

I Kalmar pågår många projekt, här hittar du några av dem

Upplev vatten

Kalmars rika och varierade vattenmiljöer skapar många tillfällen för naturupplevelser året runt.

Ett bättre vatten

En viktig resurs för Kalmar är den fantastiska marina miljön som omger staden samt flera små och större vattendrag

Vattenövervakning

Övervakning är en viktig del av Kalmar kommuns arbete med vattendrag