Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vattenvård

Rent vatten är livsviktigt såväl för oss människor som för växter och djur som lever i våra vattendrag, sjöar, våtmarker och i Östersjön.

Kustmiljö

Arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön

Vattendrag

Arbete för en förbättrad status på våra vattendrag

Våtmarker

Naturens alldeles egna reningsverk

Vattenråd och samverkan

Lokalt arbete för en god vattenkvalitet

Ta hand om vårt vatten

Vad kan du göra för vårt vatten?

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.