Projekt

Här har vi samlat några aktuella projekt där Kalmar kommun arbetar för att förbättra kustmiljön.

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

LOVA Mudster

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Vattenbalans i Torsbäcken

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker för att jämna ut vattenflödet.

Vedby och Runtorp våtmarker

Projekteten vill återskapa multifunktionella våtmarker i skogsmiljö.