Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

Nästa gruppstart

  • Start tisdag 8 september klockan 17.30-20.00

Anmälan i fomuläret nedan på sidan.

Om du är förälder till ett barn som du ofta hamnar i konflikt eller bråk med, kan du få möjlighet att kostnadsfritt genomgå ett föräldrastödsprogram.

Utbildning * (obligatorisk)
Ange vilken utbildning anmälan avser
Utbildning


Förälder 1 * (obligatorisk)
Förälder 1
Förälder 2
Om ni är två föräldrar som vill gå
Förälder 2

Kontakt

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år (CoS-p)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Anmälan föräldrautbildning iKOMET

Formulär - Anmälan till föräldrautbildning Komet

Föräldrautbildning BIFF- barn i föräldrars fokus

BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn.

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Publicerad: 20 april 2017