Familjehemsutbildning

Familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i” är en utbildning som vi erbjuder familjer som är utredda och godkända som familjehem eller jourhem.

Kommunerna i Kalmar län erbjuder gratis deltagande i ”Ett hem att växa i”, en grundutbildning på åtta kurstillfällen.

Vem riktar sig utbildningen till?

Familjehemsutbildningen riktar sig i första hand till dig som nyligen har utretts som familjehem eller jourhem eller precis har påbörjat ett uppdrag. Det går även bra att gå utbildningen om man haft uppdrag som familjehem/jourhem en längre tid. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper som alla familjehem/jourhem behöver.

Vi ser helst att båda makar eller sambor deltar i utbildningen om ni är ett par. Om ni har egna barn ska de inte delta.

Varför behövs utbildning om att bli familjehem?

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med möjlighet till diskussion och reflektion. Målsättningen är att alla som blir familjehem/jourhem i Sverige ska ha likvärdig utbildning så att alla placerade barn och ungdomar får en så god vård och omsorg som möjligt.

Innehåll och upplägg

Utbildningen hålls av två utbildare är erfarna socialsekreterare eller familjehemssekreterare.

Kursen omfattar följande åtta teman:

  • Familjehemsvården och de placerade barnen
  • Ett uppdrag i samverkan med barnen i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • Skolgång och hälsa
  • Att hantera kriser, separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • Att vägleda och fostra
  • Vardagen i familjehemmet

Mellan träffarna läser ni ett kapitel i kursboken som vi sedan går igenom och samtalar om tillsammans. Det kommer att ges utrymme för era frågor och funderingar - det är det viktigaste!

Vid intresse för att gå utbildningen så kontaktar ni er handläggare på Familjehemsenheten.

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 8 september 2022
Publicerad: 1 juni 2017