Bekräftande samspel

Nästa gruppstart till hösten.

Nästa gruppstart onsdag 12 oktober klockan 17.00-19.00 Välkommen med din anmälan!

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relationen mellan föräldrar och barn eller föräldrar och tonåringar.

I denna kurs vänder vi oss i första hand till föräldrar med barn och tonåringar med problematisk skolfrånvaro.

Utbildningen syftar till att minska konflikter och laddade situationer i vardagen för föräldrar och barn, till förmån för att öka känslan av att kunna nå och förstå varandra bättre i familjen och att öka känslan av gott samarbete.

Kursen består av sex träffar, fem gruppträffar och en enskild träff.

Jag vill anmäla mig till bekräftande samspel

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi behandlar sina personuppgifter, läs mer under Integritetspolicylänk till annan webbplats.

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Senast uppdaterad: 1 september 2022
Publicerad: 10 november 2021