Community Parent Education Program -COPE

Nästa gruppstart till hösten.

Välkommen med din anmälan!

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram framtaget av professor Charles Cunningham från Kanada.

Syftet med programmet är att;

  • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt
  • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige, framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även verksamheter inom Region Kalmar län, såsom barn och ungdomspsykiatri och barnhabilitering.

Utbildningen består av 8-10 träffar (2 timmar/tillfälle) och syftar till att förbättra samspelet mellan föräldrar och barn och ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett mer stödjande och effektivt sätt. Programmet utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende men kan användas av alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem.

Utbildningen är uppbyggd kring olika teman som t.ex. uppmärksamhet och beröm, bevara sitt lugn, ställa krav samt konsekvenser. Antalet gruppdeltagare är flexibelt mellan 8-40 stycken.

Jag vill anmäla mig till föräldrautbildning COPE

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi behandlar sina personuppgifter, läs mer under Integritetspolicylänk till annan webbplats.

Kontakt

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Publicerad: 2 december 2019