Community Parent Education Program -COPE

Nästa gruppstart till hösten.

Välkommen med din anmälan!

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram som hjälper föräldrar med verktyg att förstå och bemöta sitt barn på ett respektfullt sätt och att förbättra samspelet inom familjen.

Innehåll och upplägg

Programmet består av 8-10 träffar (2 timmar/tillfälle) och syftar till att förbättra samspelet mellan föräldrar och barn och ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett mer stödjande och effektivt sätt. COPE är uppbyggd kring olika teman som t.ex. uppmärksamhet och beröm, bevara sitt lugn, ställa krav samt konsekvenser. Antalet gruppdeltagare är flexibelt mellan 8-40 stycken.

Vad är COPE?

Programmet utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende men kan användas av alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem.

Jag vill anmäla mig till föräldrautbildning COPE

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi behandlar sina personuppgifter, läs mer under Integritetspolicy Länk till annan webbplats..

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 2 juni 2023
Publicerad: 2 december 2019