ABC – Alla Barn i Centrum

Barn och vuxna på en lekplats

Ny gruppstart till våren 2023

För föräldrar med barn 3-6 år startar en grupp i Smedby 2 mars klockan 09.00-11.30 (de andra tillfällena är 9/3, 23/3 och 30/3)

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Gruppträffar

På en gruppträff samlas 6–12 föräldrar och två gruppledare. På föräldraträffarna deltar inga barn. Gruppledarna har ansvar att skapa bra atmosfär och leda gruppen genom programmet. I gruppdiskussioner väljer deltagarna hur mycket de vill dela med sig av föräldraskapets svårigheter och glädjeämnen. I programmet ingår en gemensam fikastund med kaffe/te och macka. Deltagande i ABC föräldraträffar är gratis.

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Programmet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

ABC riktar sig till dig som inte tidigare deltagit i ett föräldraprogram, till exempel KOMET eller Trygghetscirkel. Gruppträffarna är till för föräldrar.

Ta del av forskning och andra föräldrars erfarenheter

Grupperna träffas fyra gånger och varje grupp har ca 10 deltagare. På träffarna har du möjlighet att ta del av forskning och andra förälders erfarenheter. Mellan träffarna övar du hemma med barnet.

Träff 1 – Visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

  • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

  • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

  • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen
Välj plats * (obligatorisk)
Välj plats


Förälder 1 * (obligatorisk)
Förälder 1Förälder 2
Om ni är två föräldrar som vill gå
Förälder 2Kontakt

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 2 februari 2023
Publicerad: 2 juni 2021