ABC – Alla Barn i Centrum

Barn och vuxna på en lekplats

Nästa gruppstart

Nästa gruppstart är inte planerad än.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Innehåll och upplägg

Grupperna träffas fyra gånger och varje grupp har ca 10 deltagare. På föräldraträffarna deltar inga barn. I gruppdiskussioner väljer deltagarna hur mycket de vill dela med sig av föräldraskapets svårigheter och glädjeämnen. I programmet ingår en gemensam fikastund med kaffe/te och macka. Deltagande i ABC föräldraträffar är gratis.

Vad är ABC – Alla Barn i Centrum?

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Programmet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

Teman som tas upp under utbildningen är ”visa kärlek”, ”vara med”, ”visa vägen” och ”välja strider”. På träffarna har du möjlighet att ta del av forskning och andra förälders erfarenheter. Mellan träffarna övar du hemma med barnet.

ABC riktar sig till dig som inte tidigare deltagit i ett föräldraprogram, till exempel KOMET eller Trygghetscirkel.

Kontakt

  • Minna Ljungberg

    Socionom familjecentral Kalmar, Smedby och föräldraskapsstöd

    010-352 24 31

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 2 juni 2021