ABC – Alla Barn i Centrum

Nästa gruppstart

  • ABC-grupperna startar hösten 2021 och erbjuds till föräldrar med barn i åldern 3-5 år som tillhör familjecentralerna i Södermöre eller Smedby.
  • På Södermöre familjecentral börjar ABC-gruppen tisdag den 21 september kl. 8.30-11.00 och fortsätter varannan vecka. Obs! Den 5 oktober är tiden ändrad till kl 10.00-12.30.
  • På Smedby familjecentral börjar ABC-gruppen torsdagen den 23 september kl. 8.30-11.00 och fortsätter varannan vecka.
  • Grupperna är till för föräldrar. Barn med förskoleplats får vara på förskolan under tiden.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Programmet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

Ta del av forskning och andra föräldrars erfarenheter

Grupperna träffas fyra gånger och varje grupp har ca 10 deltagare. På träffarna har du möjlighet att ta del av forskning och andra förälders erfarenheter. Mellan träffarna övar du hemma med barnet.

Träff 1 – Visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

  • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

  • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

  • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen

Jag vill anmäla mig till ABC

Förälder 1 * (obligatorisk)
Förälder 1
Förälder 2
Om ni är två föräldrar som vill gå
Förälder 2
Kontakt

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år (CoS-p)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Anmälan föräldrautbildning iKOMET

Formulär - Anmälan till föräldrautbildning Komet

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar (CoS-p)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 2 juni 2021