Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

Tecknad bild av ett barn i famnen på en vuxen

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta
ditt barns behov.

Att vara förälder är nog det svåraste jobbet som finns. Den känslomässiga berg-och dalbana som vi ofta upplever kan göra att vi ibland undrar vad våra barn vill ha av oss. Vi vill ge barnen trygghet men det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra för att de ska känna sig trygga, och det är inte heller alltid som man själv känner sig trygg som förälder.

Ingen förälder är ensam om dessa funderingar och där erbjuder vi genom Trygghetscirkeln en möjlighet att tillsammans med andra föräldrar och med familjebehandlare få reflektera runt dessa frågor.

Vad är trygghetscirkeln?

Trygghetscirkeln bygger på många års forskning om vad det är som gör att barn känner sig trygga och hur man som förälder kan möta barnens behov för att bidra till den tryggheten.

Utgångspunkten är att barns alla beteenden står för ett behov och har en funktion som de vill kommunicera till oss. Det kan vara svårt att se och tro på som förälder. De erfarenheter vi har med oss från vår egen uppväxt har stor betydelse för hur lätt eller svårt vi har att möta barnen i det de behöver från oss. Trygghetscirkeln förmedla en karta som underlättar för föräldrar att förstå barns behov och signaler.

Syftet med Trygghetscirkeln är inte att eftersträva ett perfekt föräldraskap, men ett tillräckligt bra föräldraskap, för det är det som barnen behöver.

Utbildningen är kostnadsfri och ingen registrering förekommer.

Upplägg för träffarna

  • Vi träffas 8 gånger. Varje träff är 2 timmar.
  • Träffarna riktar sig till föräldrar. Du kan komma ensam förälder eller som föräldrapar.
  • Det viktigt att komma på varje träff då innehållet bygger på det vi gick igenom förra träffen.
  • Vi varvar filmsekvenser med att samtala och att ge och ta emot tips och reflektioner från andra föräldrar. Vi kommer att utgå från vardagliga situationer och exempel. Självklart bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.
  • Det ingår ett kursmaterial med en arbetsbok som ska vara till hjälp för att omsätta det vi samtalat om i din och ditt barns vardag mellan träffarna.
  • Du behöver kunna förstå och tala svenska.
  • Ledare för träffarna är familjebehandlare som har utbildning för Trygghetscirkeln.
  • Vi bjuder på fika.

Röster från tidigare deltagare:

”Detta program borde alla föräldrar få gå”
”Ni skulle stå utanför BB och bjuda in till programmet”
”Jag har inte så många konflikter med mitt barn nu - och de blir inte så kraftiga”
”Jag känner mig bättre som förälder efter att ha gått Trygghetscirkeln”

Frågor om gruppen?

Kontakta Familjehuset via kommunens kontaktcenter på 010-352 00 00.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer under Integritetspolicy Länk till annan webbplats..

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione

Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Publicerad: 22 maj 2017