Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Socialtjänsten kan erbjuda information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Även anhöriga kan få stöd, genom samtal och anhöriggrupper.

Vi tar emot dina frågor och hjälper dig vidare

Du som själv har behov av stöd eller hjälp, likväl som du som är anhörig eller på annat sätt oroar dig för någon annans alkohol- och drogvanor eller spel om pengar är välkommen att kontakta oss. Socialförvaltningens mottagningsenhet för barn, ungdomar och vuxna tar emot alla frågor, ansökningar och anmälningar gällande missbruk.

Hos Alkohol- och drogmottagningen kan du få rådgivande samtal om du har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Du kan besöka oss upp till fem gånger utan beslut av socialtjänsten. Besöken hos oss är kostnadsfria.

Vad händer när jag besöker er?

Vid besök får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som kan erbjudas dig. Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en socialsekreterare att göra en biståndsutredning och därefter fatta ett beslut.

Är du anhörig eller vän till någon med problem?

Du kan kontakta oss för egen del, men även som anhörig eller vän till någon som har problem. Hos oss kan alla få hjälp, var och en för sig eller tillsammans. Alla berörda får hjälp att jobba utifrån sina egna behov. Det viktiga är att börja söka hjälp oavsett vem som gör det. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Anmälan i missbruksärende

Ett allvarligt missbruk kan ibland ta överhanden över en människas vilja och förmåga att ta hand om sig själv. Om du känner till någon, som till följd av ett allvarligt missbruk behöver få stöd eller behandling men inte själv är beredd att söka hjälp, kan du alltid vända dig till Socialförvaltningens mottagningsenhet för barn, ungdom och vuxna. Vid akuta situationer utanför kontorstid, går det att nå social jour via Sydostjouren 020-45 39 00.

Vad kan jag få för hjälp?

Samtalsbehandling

Hos alkohol- och drogmottagningen kan du få rådgivande samtal gällande missbruk och beroende. Du kan besöka oss upp till fem gånger utan beslut av socialtjänsten. Besöken hos oss är kostnadsfria.

Vi erbjuder bland annat stöd genom: 

 • Enskilda samtal
 • Behandling i grupp för kvinnor och män
 • Stöd och samtalsgrupp för anhöriga

Stödinsatser och behandling

Stödinsatser och behandling ges till dig utifrån dina behov. Insatser som du bland annat kan erbjudas är behandling i öppenvård, boendestöd, sysselsättning och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Samordning av insatser

Om du har behov av sjukvårdsinsatser erbjuder vi dig en samordnad individuell plan (SIP) med Region Kalmars sjukvård. Ibland behövs även samverkan med andra insatser.

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Kontakt

 • Mottagning vuxen, missbruk och socialpsykiatri

  Du når oss genom kontaktcenter

  010-352 00 00

  Postadress

  Socialförvaltningen Box 834
  391 28 Kalmar

  Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du Sydostjouren 020-45 39 00

   

 • Alkohol- och drogmottagningen

  010-352 22 50

  alkoholochdrogmottagningen@kalmar.se

  Besöksadress

  Verkstadsgatan 15

  Postadress

  Box 834, 391 28 Kalmar

  Telefontider

  Måndag-torsdag 08:00-09:00, 15:00-16:00, fredag 08:00-09:00.

  Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria för dig som bor i Kalmar kommun.

Fler sidor inom missbruk och beroende

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Till föräldrar om alkohol och droger

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Publicerad: 29 maj 2017