Integrationsrådet

Integrationsrådet är ett forum där olika aktörer möts för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.

Sammanträden under 2024

  • 28 februari klockan 13.00-16.00
  • 8 maj klockan 13.00-16.00
  • 18 september klockan 13.00-16.00
  • 13 november klockan 13.00-16.00

Kallelser, handlingar och protokoll