Strategi för etnisk och kulturell inkludering

Kalmar kommunkoncern ska bedriva eller bedriver en inkluderande verksamhet i linje med en antagna strategin för etnisk och kulturell inkludering 2022–2025.