Vilka svårigheter och utmaningar är det viktigt att ta hänsyn till?

För att alla ska kunna bli bemötta på lika villkor ställs det krav på både introduktionshandläggare och Arbetsförmedlingen att deltagaren har de hjälpmedel som behövs för att kunna studera.

Studieteknik är ovant för målgruppen och goda resultat ökar när man tidigt får in en god studievana. Mycket tid måste läggas på att motivera deltagarna att ta sitt eget ansvar. Arbetet får aldrig stanna upp, utan fortsätta kontinuerligt. All personal måste hjälpas åt i alla ämnen.

Det är inte alltid lätt att ta reda på hur mycket deltagarna förstått av undervisningen. Skillnaden mellan språkgrupperna i vilka insatser de erbjuds, påverkade givetvis deltagarnas förståelse och resultat. Ju mer språkstöd desto bättre. Det tar längre tid där det saknas språkstöd.

Bas KALMAR:s erfarenhet är att det är svårt att utreda inlärningssvårigheter. Det har varit svårt att hitta testmaterial för målgruppen. Där projektet ändå kunnat konstatera att svårigheter finns har det varit svårt att veta vad man ska göra med dem.

Målgruppen har behövt ha en relativt god psykisk och fysisk status för att fullt ut kunna delta i Bas-verksamheten. Att blanda teoretiska och praktiska moment ökar både förståelsen och nyfikenheten att lära. Veta Advisor kan se att det fysiska välmående är en förutsättning för att orka lära sig nya saker. Mår man fysiskt bra så orkar man med en heltidsaktivitet.

De horisontella principerna behöver vara tydliga för både personal och deltagare. När trygghet och förtroendet finns mellan deltagare och personal samt när språkstöd finns tillgängligt, ökar möjligheten till samtal kring värdegrund, jämställdhetsmål samt diskrimineringsgrunder som är nödvändiga att våga diskutera. Man måste förstå detta för att kunna ha möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Detta kan också Veta Advisor se i deras utvärdering.

Tid på Bas KALMAR är också något att beakta. Projektet har haft individuell tid på cirka sex månader. Erfarenheten är att det många gånger har varit för kort för att hinna landa för en individ som dessutom inte har gått alls eller väldigt lite i skola. Flera deltagare har därför fortsatt på Bas KALMAR i ett år, vilket erfarenhetsmässigt blev en maxgräns eftersom progressionen minskade hos deltagarna i projektets alla olika områden. Deltagarna kändes då, efter cirka ett år, trygga och klara för att ta nästa utvecklingssteg. Hur fortsättningen blir efter Bas KALMAR för individen spelar stor roll, en plan bör därför göras och tas på allvar för kommande aktörer.

Fler sidor inom resultat

Projektets slutsatser

Här beskrivs vad målgruppen har fått ut av projektet Bas KALMAR.

Hur gick det för deltagarna efter Bas KALMAR?

Här redovisas en kort sammanfattning av avslutningsrapporten för Bas KALMAR

Vad säger andra om Bas KALMAR?

Här kan du läsa om de synpunkter som samarbetspartners har att säga om projektet Bas KALMAR.

Veta Advisors utvärderingsrapport

Här kan du läsa Veta Advisors utvärderingsrapport om Bas KALMAR

Publicerad: 26 maj 2021