Veta Advisors utvärderingsrapport

Fler sidor inom resultat

Projektets slutsatser

Här beskrivs vad målgruppen har fått ut av projektet Bas KALMAR.

Hur gick det för deltagarna efter Bas KALMAR?

Här redovisas en kort sammanfattning av avslutningsrapporten för Bas KALMAR

Vad säger andra om Bas KALMAR?

Här kan du läsa om de synpunkter som samarbetspartners har att säga om projektet Bas KALMAR.

Vilka svårigheter och utmaningar är det viktigt att ta hänsyn till?

Här redovisas Bas KALMAR:s utmaningar som har upptäckts under projektets gång.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 26 maj 2021