Hur gick det för deltagarna efter Bas KALMAR?

Avslutningsrapporten för deltagaren kan bli ett underlag för andra parter att bygga vidare på eller använda det som startpunkt för ny plan för deltagaren.

Bas KALMAR kan se att en tydlig plan efter projektet bör förberedas i tid så att deltagaren kan känna sig trygg och ha ett tydligt mål att jobba mot. Det är viktigt att alla som är involverade i deltagaren tar detta ansvar, exempelvis Arbetsförmedlingen, introduktionshandläggaren och socialtjänsten.

Den 21 augusti 2020 har Bas KALMAR avslutat 88 deltagare. Av dessa har:

  • 67 gått vidare till SFI när Bas KALMAR avslutades
  • 8 fått ny plan med Arbetsförmedlingen
  • 1 har fått nystartsjobb av Arbetsförmedlingen
  • 4 handläggs vidare av socialtjänsten, varav 1 har fyllt 64 år och avslutas därmed på Bas KALMAR efter sina 6 månader
  • 1 har gått vidare till jobb
  • 1 har avslutat på grund av sjukdom
  • 1 har flyttat till annan kommun
  • 5 har gått vidare i språkförberedande verksamhet i kommunen för att ges mer tid inför SFI-start i november.

Deltagare som avslutade Bas KALMAR under det första året uppger att de har lättare att förstå andra som pratar svenska än att prata själva. De känner sig självständiga och tycker att de har koll på det som händer i vardagen. De deltar nu i större utsträckning på föräldramöten och utvecklingssamtal. De flesta uppger att de hjälps åt mer i hemmet.

Socialt är det svårt att få kontakt med personer som talar bra svenska, men många känner att de ändå vågar sig ut i samhället. Många saknar träningen på Friskis&Svettis, några har fortsatt träna på gym och några cyklar, simmar och promenerar. En del har fått språkpraktik. Många är tacksamma för kunskapen om arbetsmarknaden som de fick på Bas KALMAR och ser fram emot att lära sig så mycket svenska så att de kan skaffa sig ett jobb. En del har ett aktivt CV, andra är inte aktivt jobbsökande.

Fler sidor inom resultat

Projektets slutsatser

Här beskrivs vad målgruppen har fått ut av projektet Bas KALMAR.

Vad säger andra om Bas KALMAR?

Här kan du läsa om de synpunkter som samarbetspartners har att säga om projektet Bas KALMAR.

Vilka svårigheter och utmaningar är det viktigt att ta hänsyn till?

Här redovisas Bas KALMAR:s utmaningar som har upptäckts under projektets gång.

Veta Advisors utvärderingsrapport

Här kan du läsa Veta Advisors utvärderingsrapport om Bas KALMAR

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021