Projektets slutsatser

Flera ur målgruppen förstår vilka instanser man ska vända sig till för att få hjälp och svar på frågor samt vet mer om sina egna rättigheter och skyldigheter.

Personalen på Bas KALMAR har kunnat se att deltagarna vågat använda ett nytt språk mer och mer, känt sig delaktiga i samhället. SFI ser att fler kommer att ha möjlighet att lyckas med sina SFI- studier. Flera deltagare uppger under tiden på Bas KALMAR och sedan på SFI att de fått tankar om yrkeslivet, då de vill bli självständiga genom ett arbete och egen försörjning.

“Min sociala förmåga har utvecklats, jag kan nu umgås med folk. Sju månader på Bas KALMAR har hjälpt mig att tänka på vilka värderingar jag hade tidigare. Jag har blivit tryggare och gladare som person och kan nu se utanför min egen box och vilja hjälpa andra som behöver hjälp, vilket jag inte har orkat innan. Jag vill också vara med i diskussioner och hävda min åsikt. Det tordes jag inte för ett halvår sedan. Jag har blivit öppnare och gladare och trivs med mig själv.”
Medelålders man som deltagit i Bas KALMAR

Arbetsförmedlingen har sett att Bas KALMAR har betytt mycket för individerna och fungerat bra som aktivitet. Arbetsförmedlingen anser också att denna aktivitet borde få vara kvar i Kalmar kommun men också utökas till ytterligare kommuner.

Introduktionshandläggarna anser att Bas-deltagarna har kommit närmare arbetsmarknaden. De har sett att Bas-deltagarna förstår mer efter start på Bas KALMAR när de har möten och att de inte alltid behöver boka tolk för enkla ärenden. De har sett att den egna motivationen till eget ansvar och självständighet har ökat. Ohälsotalet har också minskat hos målgruppen.

Deltagande kvinnor och män har förbättrat sin fysiska och psykiska hälsa samt fått ökat välmående vilket också gett ringar på vattnet till den närmaste familjen men även vänner runt omkring.

“Bas har gett mig information och uppfostran och stöd som jag inte fått av mina föräldrar.”
Medelålders man som deltagit i Bas KALMAR

Fler sidor inom resultat

Hur gick det för deltagarna efter Bas KALMAR?

Här redovisas en kort sammanfattning av avslutningsrapporten för Bas KALMAR

Vad säger andra om Bas KALMAR?

Här kan du läsa om de synpunkter som samarbetspartners har att säga om projektet Bas KALMAR.

Vilka svårigheter och utmaningar är det viktigt att ta hänsyn till?

Här redovisas Bas KALMAR:s utmaningar som har upptäckts under projektets gång.

Veta Advisors utvärderingsrapport

Här kan du läsa Veta Advisors utvärderingsrapport om Bas KALMAR

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021