Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kalmar tappar i 2019 års ranking

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet hamnade Kalmar i år på plats 140.

- Vår ambition och vårt mål är att ligga högt i alla typer av mätningar och mot den bakgrunden är det tråkigt att vi tappar placeringar, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande. Men vi stirrar oss inte blinda på enskilda placeringar utan jobbar dagligen med frågorna menar både han och Kalmars näringslivschef Thomas Davidsson.

Fler sidor inom företagsklimat

Företagskontakter - Insikt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning "Löpande Insikt".

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 3 juli 2017