Svenskt Näringslivs ranking 2023: Kalmar kommuns framsteg och utmaningar.

Varje år publicerar Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. Mätningen sätter fokus på det lokala företagsklimatet. Årets ranking, som bygger på en enkätundersökning genomförd under första kvartalet 2023 och statistik från SCB och UC, är nu här och på denna sida presenterar vi delar av resultatet för Kalmar kommun.

Fler sidor inom företagsklimat

Företagskontakter - Insikt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning "Löpande Insikt".

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 3 juli 2017