Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Företagskontakter - Insikt

Tabell som visar  öppna jämförelse företagsklimatet.

Insikt är en årligt återkommande undersökning var syfte är att övergripande följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Kalmar har deltagit sedan starten 2010. Undersökning ger oss en indikation på hur kommunens arbete uppfattas samt hjälper oss att identifiera styrkor och förbättringsområden.

- Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagarnas synpunkter men
även identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden i vår roll som
myndighetsutövare, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av
verksamheter,

Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och
utvecklas, avslutar Thomas.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2023-04-25 16.03
2020.pdf Pdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2022-04-29 07.15
2019.pdf Pdf, 860 kB. 860 kB 2022-04-29 07.15
2018.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-04-29 07.15
2017.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2022-04-29 07.15
2016.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2022-04-29 07.15
2015.pdf Pdf, 967 kB. 967 kB 2022-04-29 07.15
2013.pdf Pdf, 913 kB. 913 kB 2022-04-29 07.15
2011.pdf Pdf, 940.4 kB. 940.4 kB 2022-04-29 07.15

Fler sidor inom företagsklimat

Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Publicerad: 3 juli 2017