Företagskontakter - Insikt

I årets Öppna jämförelser av företagsklimatet hamnar Kalmar kommun på andra plats bland kommuner med över 40 000 invånare, med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 81. Totalt bland samtliga deltagande kommuner ligger Kalmar på en 12:e plats.

- Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagarnas synpunkter men
även identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden i vår roll som
myndighetsutövare, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av
verksamheter,

Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och
utvecklas, avslutar Thomas.

Fler sidor inom företagsklimat

Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Publicerad: 3 juli 2017