Grundskola

Ett ytterligare steg framåt för Kalmar i Öppna jämförelser för grundskola.

I rapporten kan man utläsa att Kalmars elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Detta framgår av resultatet i den elevenkät som genomförs i årskurs 5 och 8. Enkäten mäter bland annat elevernas upplevda trygghet, nyfikenhet och lust att lära samt lärarnas hänsyn och engagemang. – Vi är fortfarande bland Sveriges bästa kommuner när det gäller trygghet i skolan. Att våra elever har en positiv syn på skolan och känner sig trygga är A och O, säger Emad Soukiyh, administrativ chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Publicerad: 3 juli 2017