Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet.

Det är en nationell enkät som görs varje år inom tre verksamhetsområden;

• social barn- och ungdomsvård
 (vårdnadshavare och ungdomar från 13 år, även ensamkommande)
• ekonomiskt bistånd
• missbruk- och beroendevård

Resultatet från 2018 års brukarundersökning inom individ - och familjeomsorgpdf

Enkätundersökningen 2018 inom funktionsnedsättningsområdet omfattar:
• Vuxna personer med funktionsnedsättning och beslut om gruppbostad enligt LSS
• Vuxna personer med beslut om boendestöd enligt SoL

Årets uppföljning av enkätundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet omfattar:
• Vuxna personer med beslut om daglig verksamhet.

Undersökningen syftar till att få fram jämförbara resultat på brukarupplevd kvalitet inom LSS.

Resultatet från 2018 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningpdf

Mediahusets film med resultaten från 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Film inför brukarundersökningen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Senast uppdaterad: 23 november 2018
Publicerad: 3 juli 2017