Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Missbruks- och beroendevård

Jämförelsen inom missbruk- och beroendevård publiceras vartannat år och bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Årets resultat visar att:

  • 45 procent av kommunerna har en aktuell plan för handläggarnas kompetensutveckling.
    I Kalmar finns en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom missbruk men handläggarna har inte kontinuerlig handledning.

  • Andel handläggare med socionomexamen är 80 procent. Kommuner med fler kommuninvånare har högre andel handläggare med socionomexamen.
    I Kalmar var andel handläggare med socionomexamen den 1 februari 2020 85,7%.

  • Användandet av AUDIT och DUDIT, för att upptäcka riskfyllt alkoholbruk respektive drogbruk, har ökat inom socialtjänstens samtliga områden. AUDIT och DUDIT används i Kalmar inom alla områden förutom inom LSS-Vuxen.

  • 89 procent av kommunerna har en socialjour tillgänglig utanför kontorstid årets alla dagar.
    I Kalmar finns bemannad socialjour utanför kontorstid året runt.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Publicerad: 4 juli 2017