Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Företagsklimat

Vi jobbar för att ständigt förbättra företagsklimatet. Olika mätningar ger oss värdefull information om hur läget ser ut.

Företagskontakter - Insikt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning "Löpande Insikt".

Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.