Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Företagsklimat

Vi jobbar för att ständigt förbättra företagsklimatet. Olika mätningar ger oss värdefull information om hur läget ser ut.

Företagskontakter - Insikt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning "Löpande Insikt".

Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.