Företagsklimat

Vi jobbar för att ständigt förbättra företagsklimatet. Olika mätningar ger oss värdefull information om hur läget ser ut.

Företagskontakter - Insikt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning "Löpande Insikt".

Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.