Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport i Kalmar omsorg 22 december 2021

I nuläget har ingen omsorgstagare på vård- och omsorgsboende bekräftad covid-19. Inom hemtjänsten har en omsorgstagare bekräftad smitta.

Lugnt covid 19-läge bland omsorgstagarna

I nuläget har ingen omsorgstagare på vård- och omsorgsboende bekräftad covid-19. Inom hemtjänsten har en omsorgstagare bekräftad smitta. Sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården utför provtagningar när omsorgstagare uppvisar symtom med misstänkt covid-19.

– Alla medarbetare gör ett fantastiskt arbete och vi är tacksamma för att smittoläget har legat på en mycket låg nivå. Medarbetarna har bidragit till detta genom följsamhet till riktlinjer och att de lyckats vaccinera en så stor del av omsorgstagarna under den ansträngda arbetssituation som pandemin har inneburit, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Ändrade vårdhygieniska riktlinjer

Med anledning av den högre smittspridningen i samhället har dock regionen ändrat de vårdhygieniska riktlinjerna för den kommunala vården och omsorgen. Sedan tidigare använder medarbetarna munskydd IIR i alla vård- och omsorgsnära situationer. Från och med idag ska medarbetarna inom den kommunala vård- och omsorgen även använda munskydd IIR i alla situationer när avstånd på två meter inte kan upprätthållas till kollegor. Avstånd ska hållas i möjligaste mån under hela arbetspasset även vid raster, ombyten och överlappningar mellan arbetspass. Munskydd kan även behövas när medarbetare vistas i mindre utrymmen inomhus.

Besöksrekommendationer i jul och nyår

Inför stundande jul och nyår är det många närstående som planerar att besöka sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden. Dessa besök är fortsatt varmt välkomna. Utifrån ett smittskyddsperspektiv är det viktigt att besöksrekommendationerna på vård- och omsorgsboenden följs. Utöver följsamhet till Folkhälsomyndigheten allmänna rekommendation handlar det bland annat om att alla besökare måste ha munskydd och hålla två meters avstånd till medarbetare och omsorgstagare i allmänna utrymmen. Boendet ska se till att munskydd och handsprit finns tillgängliga för besökare vid entrén. Besöket sker i omsorgstagarens egen lägenhet, alternativt i anvisad lokal eller utomhus.

Ett trettiotal nya medarbetare sökes

Äldreomsorgen i Kalmar har just nu ett större rekryteringsbehov. I dagsläget söker äldreomsorgen cirka ett trettiotal personer, både visstidsanställda på schema, timanställda och tillsvidare. Situationen är mer ansträngd än normalt till följd av en högre personalfrånvaro som till stora delar beror på pandemins konsekvenser. Det handlar exempelvis om att medarbetare stannar hemma vid förkylningssymtom. Fler medarbetare har också behövt stanna hemma på grund av andra sjukdomar som till exempel influensa. Därtill behöver personal rekryteras för att stärka grundbemanningen. En annonskampanj är i gång bland annat på bussar och studenter vid gymnasieskolor och Linnéuniversitetet har blivit tillfrågade om de är intresserade av extrajobb.

Även sommarrekryteringen har startat

I samband med att nya medarbetare sökes i närtid har också startskottet gått för semesterrekryteringen till nästa sommar. Sammantaget handlar det om cirka 400 semestervikarier inom äldreomsorgen som behöver rekryteras. Även personer som saknar utbildning eller tidigare vana från äldreomsorgen sökes. Alla semestervikarier kommer att få omfattande introduktion och utbildning inom bland annat läkemedelshantering, förflyttning, social dokumentation och digitala verktyg. Mer information om tjänsterna finns på: kalmar.se/omsorgsjobb.

Vaccinationskrav vid nyanställningar

Vaccinationskravet vid nyanställningar inom vård- och omsorgsnära yrken nu infört, ett beslut av kommunstyrelsen. Följande yrkesgrupper berörs av kravet på vaccinering mot covid-19 vid nyanställningar inom omsorgsförvaltningens: distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska med specialistinriktning, undersköterska, vårdbiträde, arbetsterapeut, fysioterapeut, hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelsassistent och träffpunktsamordnare.